Velkommen som medlem!

Sammen er vi sterkere! Foreningen for Funksjonshemmede Foreldre er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle foreldre som har en funksjonsnedsettelse og deres familier. Vi skal arbeide for likestilling og deltakelse for foreldre med funksjonsnedsettelser, bidra til å gjøre informasjon om rettigheter og hjelpemidler mer tilgjengelig og ikke minst;  styrke vår identitet som foreldre!

Vi vil gjerne ha deg med i foreningen vår!

Velkommen som medlem - det koster kr 350,- pr kalenderår.

Fyll ut navn og kontaktinformasjon - og du kan enten betale på Vipps 561650 eller direkte på konto 15062327283. Alle som melder seg inn får bekreftelse på e-post.

Våre vedtekter

Vedtektene til Foreningen for Funksjonshemmede Foreldre regulerer medlemskapet og arbeidet vårt