FNs anbefalinger til Norge om foreldreskap!

Som mange har fått med seg, ble Norge hørt av FNs menneskerettighetsråd etter at en alternativ rapport om hva Norge gjør for å ivareta funksjonshemmedes rettigheter ble sendt inn til FN-rådet etter den som norske myndigheter sendte inn. Norske myndigheter rapporterte at alt var i sin skjønneste orden, men ifølge den alternative rapporten kom det frem en rekke ulike menneskerettighetsbrudd. Høringen fant sted den 25. og 26. Mars i år, og Norge mottok sterk kritikk fra rådet. Like etter høringen stemte stortinget ned forslaget om å innlemme konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter(CRPD) i norsk lov. I etterkant av høringen kom et svar fra FNs menneskerettighetsråd med anbefalinger om utbedring til norske myndigheter. Iblant disse nevnes det direkte holdninger og behandling av funksjonshemmede foreldre. Nedenfor er de punktene oversatt fra engelsk:

Respekt for hjemmet og familien (art. 23)
35. Komitèen er bekymret for at: (a) Norske myndigheter ikke tilbyr tilstrekkelig støtte slik at foreldre med funksjonsnedsettelser skal kunne oppdra barna sine og utøve sitt ansvar som forelder; (b) En av bidragsfaktorene til at barn blir separert fra foreldrene sine og plassert i fosterhjem eller ved omsorgsovertakelse av barnevernet er deres egen eller foreldrenes funksjonsnedsettelse.
36. Komitèen anbefaler at Norske myndigheter: (a) Sikrer at universelt utformet og inkluderende samfunnsstøtte og beskyttelsesmekanismer er tilgjengelig for foreldre med funksjonsnedsettelser så de kan utøve sitt foreldreansvar; (b) Utforme tiltak for å sikre at det i loven spesifiseres at barn ikke skal kunne tas fra sine foreldre på bakgrunn av egen eller foreldres funksjonsnedsettelse.

Vi i Funkis-Foreldre er svært opptatt av at lovverket skal inkludere også funksjonshemmede foreldre, og vi vil jobbe for at disse anbefalingene og CRPD ikke blir glemt og nedstemt av politikere i fremtiden!

Gjennom denne linken kan du lese hva som står om FN-konvensjonen på regjeringen sine nettsider: https://www.regjeringen.no/no/tema/likestilling-og-inkludering/likestilling-og-inkludering/konvensjoner/fn-konvensjonen-om-rettar-til-menneske-med-nedsett-funksjonsevne-crpd/id2426271/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *