Bilde av Lena Iren Horie (v) og Monica Haugen (h).

Her er vi

Velkommen til siden for Foreningen for Funksjonshemmede Foreldre. Denne foreningen ble stiftet den 1. mars i år, av Lena Iren Horie (v) og Monica Haugen (h). Mer presentasjon av oss kommer. Vi er begge foreldre og funksjonshemmet, og har savnet et nettverk, et samlepunkt, rett og slett. Kanskje spesielt under svangerskap, hvor spørsmålene har vært mange og det har vært vanskelig å finne god informasjon. Det vi har sett er at funksjonshemming og foreldreskap sjelden er nevnt i samme setning, og regelverk og alment markedsførte barneprodukter bærer preg av dette. Tilgjengelighet i barnehage/skole/fritidsaktiviteter er også relevant for en forelder med en funksjonsnedsettelse. Vi startet denne foreningen fordi vi ønsker å skape et fellesskap for andre foreldre med funksjonsnedsettelser og for å “sette oss på kartet” i samfunnet generelt. Vi håper å nå ut til mange!

Foreløpig styre

Foreløpig er vi bare to i styret.

Har du lyst til å være med å bidra? Send oss en melding på e-post.

Lena Iren Horie

Lena Iren Horie

Leder

Include a short bio with an interesting fact about the person.

Monica Haugen

Monica Haugen

Nestleder

Include a short bio with an interesting fact about the person.

Next Steps...

This is should be a prospective customer's number one call to action, e.g., requesting a quote or perusing your product catalog.